Roční prohlídka kotle

Roční prohlídka kotle patří do našich služeb a provádí ji vždy odborný a autorizovaný technik. Roční prohlídka kotle předchází poruchám v běžném provozu kotle.

Ideální doba pro roční prohlídku kotle je samozřejmě mimo topnou sezónu a s dostatečným předstihem.

Každá roční prohlídka kotle obsahuje následující úkony:

 • Objednat se můžete zde
 • Čištění kotle, tělesa, výměníku
 • Čištění plynového hořáku
 • Kontrola hlídače plamene
 • Kontrola a nastavení regulace
 • Kontrola/čištění sifonu a filtru
 • Oprava kotle
 • Kontrola těsnosti plynu
 • Kontrola expanzomatu
 • Kontrola anody
 • Výměna anody
 • Kontrola 3cestného ventilu
 • Kontrola manostatu
 • Kontrola havarijního termostatu
 • Kontrola celkové funkčnosti kotle
 • Kontrola a seřízení kotle

Po provedení servisní prohlídky obdržíte protokol, který je důležitý pro zachování záruky i uplatnění nároku na pojistné plnění.

Získejte jistotu a bezpečí.
Bude-li váš kotel pravidelně udržovaný a správně seřízený, nejenže ve své domácnosti dosáhnete bezpečnějšího prostředí a prodloužíte životnost kotle, ale také snížíte jeho spotřebu. Získáte navíc jistotu, že během nadcházející topné sezóny vám kotel nevypoví nečekaně svou službu.

Čím pravidelným servisním prohlídkám předejdete ?
Pravidelnou kontrolou kotle získáte jistotu, že je váš kotel bezpečný. Při nedostatečném odvětrávání plynových spotřebičů totiž vzniká jedovatý oxid uhelnatý. Jeho únik je obtížné zaznamenat, protože nemá žádný zápach. V případě, že se oxid uhelnatý v místnosti nahromadí, stává se pro majitele domu nebezpečným, v případě jeho vysoké koncentrace může dojít až k otravě. Pokud navíc vlastníte novější kotel, předejdete servisní prohlídkou kotle komplikacím při reklamaci zařízení. Pravidelné servisní prohlídky jsou nezbytnou podmínkou i v případě plnění pojistné události.

SERVIS
_

Zajišťujeme prohlídku

Zajišťujeme prohlídky těchto značek kotlů:

servis kotluopava.cz
Servis kotlů Viadrus kotleopava.cz