Oprava kotle

Kondenzační kotle, Turbo kotle (s nuceným odtahem spalin), Atmosferické kotle, plynové ohřívače vody.

Kontrola a posouzení technického stavu, diagnostika závady následná oprava kotle.
po opravě kotle se musí provést případné nastavení plynové armatury a její seřízení, kontrola parametru kotle v servisním nastavení.

– kontrola a seřízení kotle analizátorem spalin Testo 330 2LL u kondenzačního kotle
– u kotlů třídy B (atmosférického kotle) je třeba udělat měření spalin dle normy TPG 704 01
– kontrola tlaku plynu včetně seřízení na tryskách hořáků tlakoměrem T 510
– kontrola těsnosti plynových spojů detektorem.

SERVIS
_

Oprava kotlů

Poradíme si s opravou těchto značek kotlů:

servis kotluopava.cz
Servis kotlů Viadrus kotleopava.cz